Bryggruppen har haft sitt första möte

Arbete med att ta in offerter på utgrävning vid östra bryggorna samt förslag på lösning för västra bryggorna pågår. Vi skissar även på förslag på hur vi ska lösa brygg plats inför sommaren 2020 samt vassröjning.

Mer information om hur arbetet fortskrider kommer att publiceras här.

Anna Boberg/sammankallande

Arbetsgruppen består av:

Göran Eklind (Hasselvägen 65), Tommie Blomgren (Videstigen 41), Markus Svensson (Enstigen 60), Nisse Rockström (Ekstigen 11), Marit Wiklund (Hasselvägen 68) och Anna Boberg (Videstigen 45) sammankallande