Bryggruppen har haft sitt andra möte och rapporterat till styrelsen

Arbetsgruppen för bryggor har haft sitt andra möte 2020-02-22 och rapporterat till styrelsen 2020-04-04

På mötet diskuterades:

  • Utgrävning och bortforsling av ”massorna” vid västra stranden blir kostsamt och kräver mer långsiktig planering – arbetet kommer att fortsätta i arbetsgruppen.
  • Problematiken med att vi inte kunnat utnyttja våra bryggor, på grund av lågt vatten, är förslaget är att temporärt bortse från de ”fasta platserna” så att de som vill har möjligheten att utnyttja en båtplats.
  • Vassröjning kommer att ske årligen med början nu till hösten 2020.
  • Prisuppgift för upprustning och förlängning av bryggorna vid Östra stranden pågår.

Ny medlem

Joakim Wihlsson (tomt 29) är ny medlem i gruppen.