Information inför kommande aktiviteter i Bohage

Ingen har väl undgått att vi har problem med coronavirus i världen eller Covid- 19 som det också kallas.

För vår del i Bo Hage är det våren som nalkas och där tillhörande vårstädning samt lite längre fram årsmöte.

Vi har i nuläget inga förändringar i våra planer att genomföra dessa aktiviteter men vi följer utvecklingen. Det betyder att tiderna för dessa aktiviteter kan komma att ändras med kort varsel.

Information kommer att finnas på Facebook, hemsidan och vi ska försöka få upp något på anslagstavlan också. Men just nu gäller de datum vi tidigare kommunicerat, vårstädning den 25;e april och årsmöte den 9;e maj.

Med vänlig hälsning

Styrelsen