Vattenfrågan – vad är på gång?

Onsdag den 24 juni besökte Kjell W och Kjell A Åkerö för att titta på deras sjövattenanläggning. Studiebesöket var ett led i det kontinuerliga arbetet med att säkra en bra tillgång och kvalitet på dricksvattnet i Bo Hage.

På årsmötet kommer olika förslag till att säkra vattenfrågorna på lång och kort sikt att presenteras

Trevlig fortsatt sommar i Bo Hage/Styrelsen