Status för båtbryggorna!

Vid de två bryggfixardagarna, som genomfördes tidigare i år, har allt som var akut fixats iordning. Ett problem kvarstår, som isen har orsakat, är ett av landfästena vid västra området. Landfästet har konstruerats i en sten och kräver en större grävskopa för att få på plats. Tillsvidare ligger landfästet på land. Om ni har frågor […]

Läs hela artikeln

Arbetsgrupp för bryggor

Vid årsmötet den 14 maj 2022 fick arbetsgruppen för bryggor i uppdrag att till årsmötet 2023 ta fram en handlings plan för våra båtbryggor. Tips och idéer tas tacksamt emot till arbetsgruppen – hör av er till Nisse Rockström 070-6274064 nisse.rockstrom@hotmail.com

Läs hela artikeln

Gallring av träd i Bo Hage

Styrelsen tog beslut i våras att gallra Bo Hages allmänningar ur ett naturvårdsperspektiv, syftet är att efter gallringen får de kvarvarande träden möjlighet att växa, idag finns det många smala höga träd. Den 4:e september togs slutligt beslut för genomförande. Gallringen kommer att påbörjas tidigast i månadsslutet okt/nov 2021. Hänsyn kommer att tas till de […]

Läs hela artikeln

OBS! endast sopor i sopcontainrarna!

På förekommen anledning behöver styrelsen informera om att det INTE är tillåtet att slänga latrinkärl i sopcontainrarna i Bo Hage. När Sörmlandsvatten skulle tömma sopcontainrarna i veckan, upptäcktes det att ett flertal latrinkärl hade tömts i en av dom och chauffören fick latrin över sig. Om ni ska tömma latrinkärl kontakta Sörmlandsvatten!

Läs hela artikeln

Torrdasset vid västra badet!

Dasset kommer att vara öppet mellan maj och september och de som använder det sköter även om det. Det finns instruktion på dörrens insida hur det går till, vi testar detta denna period och hoppas att det kommer att fungerar bra. Meningen är att de som använder dasset agerar, när det är dags att byta […]

Läs hela artikeln

Lite information om vassklippning

Mycket finns att säga om vass men en myt vi kan ta död på är den som säger att om man klipper den tre gånger så dör den. Orsaken till att vassen växer är att det finns gödning i vattnet som främjar tillväxten, tex jordbruk och annan övergödning. Om orsaken till övergödning minskar eller försvinner […]

Läs hela artikeln

Arbetsgrupp vatten

Vi har nu en ”Vatten grupp” bestående av Ingegerd Karlsson tomt 66, Andreas Braxsiö tomt 54 och Kjell Wallin tomt 47. Syftet med denna grupp är att säkra dricksvattenkvalitet och att vi säkrar framtidens vattentillförsel. Arbetsgruppen har haft ett första möte den 30:e Oktober och träffade då en representant för BWT-Vattenteknik. Det var ett givande möte […]

Läs hela artikeln