Trivselgrupp

För att bevara våra fina allmänna ytor tänkte vi fråga om du är intresserad av att vara delaktigt i detta arbete? Tanken är att man inte behöver ”binda” sig till en grupp utan kan göra så mycket eller så lite som man själv har möjlighet till. Områden som vi ser behov av just nu: Trädgårdsgrupp […]

Läs mer

Arbetsgrupp vatten

Vi har nu en ”Vatten grupp” bestående av Ingegerd Karlsson tomt 66, Andreas Braxsiö tomt 54 och Kjell Wallin tomt 47. Syftet med denna grupp är att säkra dricksvattenkvalitet och att vi säkrar framtidens vattentillförsel. Arbetsgruppen har haft ett första möte den 30:e Oktober och träffade då en representant för BWT-Vattenteknik. Det var ett givande möte […]

Läs mer

Byte av vattenventiler

För att minska risken för vattenläckage planeras ett arbete att byta 28 ventiler vid tomtgräns. En kartläggning har gjorts för att identifiera vilka ventiler som behöver bytas, berörda är informerade. Arbetet börjar på Videstigen den 19 november och pågår 2021, väg för väg Föreningen står för ventilen och tomtägaren för grävningen.

Läs mer

Vass klippning 13/11

Fredag den 13 november kommer vass klippning att genomföras i Bohage. För att få så bra resultat som möjligt ber vi er som har båtarna kvar att ta bort dom från bryggorna. Tack på förhand/Styrelsen

Läs mer

Städdag i Bo Hage 3/10 kl 10

Lördag den 3 oktober är det städdag i Bo Hage. Vi börjar kl 10.00 I år har vi två städområden: 1               Tomt 1 – 48           samling korsningen  Hasselvägen/Videstigen 2               Tomt 49 – 72         samling vändplanen Hasselvägen Vi ska klippa, räfsa och elda så ta gärna med en räfsa eller grensax. Dessutom ska badbryggorna […]

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Bo Hage Väg Samfällighetsförening.

Till samtliga medlemmar i Bo Hage Väg Samfällighetsförening På grund av Coronarestriktioner kan endast 1 person per hushåll delta. Den som ej har möjlighet att delta på plats kan följa mötet via Teams. Det måste i så fall anmälas i förväg till kjell.wallin@fagerhult.se. Dag: Lördagen den 12 september 2020Tid: Kl. 10.00Plats: Föreningsborg (ca 500 m […]

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Bo Hage Tomtägareförening

Till samtliga medlemmar i Bo Hage Tomtägareförening. På grund av Coronarestriktioner kan endast 1 person per hushåll delta. Den som ej har möjlighet att delta på plats kan följa mötet via Teams. Det måste i så fall anmälas i förväg till kjell.wallin@fagerhult.se. Dag: lördagen den 12 september 2020Tid: Kl. 10.00Plats: Föreningsborg (ca 500 m efter […]

Läs mer

Vattenfrågan – vad är på gång?

Onsdag den 24 juni besökte Kjell W och Kjell A Åkerö för att titta på deras sjövattenanläggning. Studiebesöket var ett led i det kontinuerliga arbetet med att säkra en bra tillgång och kvalitet på dricksvattnet i Bo Hage. På årsmötet kommer olika förslag till att säkra vattenfrågorna på lång och kort sikt att presenteras Trevlig fortsatt sommar […]

Läs mer

Vassklippning 3 juli 2020

Fredag den 3:e juli blir det vassklippning vid bryggorna. Se till att din båt inte ligger vid bryggan då, så dom kommer åt att ta vassen. Dra upp båten på stranden eller var med när dom är här. Då kan du åka ut med båten medan klippningen görs.

Läs mer

Iläggning av badbryggor

Lördag den 13 juni kommer vi att lägga i badbryggorna, vi behöver er hjälp! Kom ner till Östra eller Västra stranden klockan 10.00 det kommer finnas medlemmar där för vidare instruktion. Covid-19: Vi följer myndigheterna att hålla avstånd (2 meter) för att förhindra att sprida smitta Med vänlig hälsning /Styrelsen

Läs mer

Stränder & badbryggor

Lördag den 6 juni (kl 10.00 vid Västra stranden) kommer vi att göra fint vid våra stränder inför iläggning av badbryggorna, varmt välkomna att hjälpa till att : Plocka stenar vid Östra stranden Städa badhytterna, fixa möblerna och kratta vid Västra stranden Ta med fikakorg 🙂 Vi behöver även hjälp med att lägga i badbryggorna […]

Läs mer

Bryggruppen måste veta vilka som kommer att sjösätta sina båtar 2020

I år är vattenståndet så pass lågt att alla bryggplatser inte kan nyttjas. Därför kommer arbetsgruppen för båtbryggor att tilldela de hus som planerar att sjösätta sina båtar 2020 någon av de bryggor som går att använda. Om ni planerar sjösatta er båt 2020 ber vi er att meddela oss i kommentarsfältet här nedanför. Det […]

Läs mer

Årsavgift 2020

I samband med årsmötet beslutas föreningens årsavgift innevarande år, detta enligt våra stadgar. Det planerade mötet ställdes in pga Corona och ett nytt preliminärt datum är satt till 12 september. Förslag till årsavgift 2020 är samma som för tidigare år totalt 6 000 kr (4 500 kr + 1500 kr) minus avräkning för städdag 250 […]

Läs mer

Årsmöte 12/9-2020

Styrelsen har en ny tid för årsmötet. Den 12;e september klockan 10.00 Föreningsborg, Bettna. För Er som är nya och inte varit där tidigare se kartbild. Eftersom vi inte vet exakt hur rekommendationerna kommer att se ut den 12;e september så är vi inte helt säkra på hur mötet kommer gå till. Vår ambition är […]

Läs mer

Årsmötet är uppskjutet

Årsmötet som skulle ägt rum den 9:e maj är inställt och kommer äga rum så fort läget har förändrats beträffande Coronaviruset. Just nu har vi ett extraordinärt läge i Sverige och världen på grund av COVID-19. Med anledning av den rådande situationen med risk för farlig smittspridning bevakar vi aktivt utvecklingen av coronaviruset och följer […]

Läs mer

Städdag lördag 25 april är inställd

Just nu har vi ett extraordinärt läge i Sverige och världen på grund av COVID-19. Med anledning av den rådande situationen med risk för farlig smittspridning bevakar vi aktivt utvecklingen av coronaviruset och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter och utifrån dessa gör vi en avvägning för beslut gällande föreningsarbetet. Med anledning av […]

Läs mer

Information inför kommande aktiviteter i Bohage

Ingen har väl undgått att vi har problem med coronavirus i världen eller Covid- 19 som det också kallas. För vår del i Bo Hage är det våren som nalkas och där tillhörande vårstädning samt lite längre fram årsmöte. Vi har i nuläget inga förändringar i våra planer att genomföra dessa aktiviteter men vi följer […]

Läs mer

Bryggruppen har haft sitt andra möte och rapporterat till styrelsen

Arbetsgruppen för bryggor har haft sitt andra möte 2020-02-22 och rapporterat till styrelsen 2020-04-04 På mötet diskuterades: Utgrävning och bortforsling av ”massorna” vid västra stranden blir kostsamt och kräver mer långsiktig planering – arbetet kommer att fortsätta i arbetsgruppen. Problematiken med att vi inte kunnat utnyttja våra bryggor, på grund av lågt vatten, är förslaget […]

Läs mer

Bryggruppen har haft sitt första möte

Arbete med att ta in offerter på utgrävning vid östra bryggorna samt förslag på lösning för västra bryggorna pågår. Vi skissar även på förslag på hur vi ska lösa brygg plats inför sommaren 2020 samt vassröjning. Mer information om hur arbetet fortskrider kommer att publiceras här. Anna Boberg/sammankallande Arbetsgruppen består av: Göran Eklind (Hasselvägen 65), […]

Läs mer

Läs om nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679,GDPR, i kraft. Därför vill vi ge er information över de data som vår förening samlar och lagrar om dig. Typ av data vi samlar in Vi samlar endast in de personliga data som du frivilligt förser oss med. De data vi samlar […]

Läs mer