Information från Styrelsen

Torsdagen den 10 november hade styrelsen i Bo Hage Vägsamfällighet möte. Vi konstaterade då att föreningen får räkna med ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av bl a höga drivmedelspriser. På städdagen den 8 oktober deltog närmare 40 hushåll. Det blev en lyckad dag med sol och kraftiga vindar, mycket arbete blev utfört. Vi hann […]

Läs hela artikeln

Information från styrelsen – augusti

Lördagen den 13 augusti hade styrelsen i Bo Hage Vägsamfällighet höstens första styrelsemöte. Båtbryggor På västra sidan har det i år varit stora problem med att komma ut från bryggorna med båten på grund av kraftig växtlighet. En diskussion uppstod om vad som kan göras och det beslutades att Lars-Göran Fransson ska sammankalla bryggruppen. Vattenverket […]

Läs hela artikeln

Arbetsgrupp för bryggor

Vid årsmötet den 14 maj 2022 fick arbetsgruppen för bryggor i uppdrag att till årsmötet 2023 ta fram en handlings plan för våra båtbryggor. Tips och idéer tas tacksamt emot till arbetsgruppen – hör av er till Nisse Rockström 070-6274064 nisse.rockstrom@hotmail.com

Läs hela artikeln

Torrdasset vid västra badet!

Dasset kommer att vara öppet mellan maj och september och de som använder det sköter även om det. Det finns instruktion på dörrens insida hur det går till, vi testar detta denna period och hoppas att det kommer att fungerar bra. Meningen är att de som använder dasset agerar, när det är dags att byta […]

Läs hela artikeln

Lite information om vassklippning

Mycket finns att säga om vass men en myt vi kan ta död på är den som säger att om man klipper den tre gånger så dör den. Orsaken till att vassen växer är att det finns gödning i vattnet som främjar tillväxten, tex jordbruk och annan övergödning. Om orsaken till övergödning minskar eller försvinner […]

Läs hela artikeln

Arbetsgrupp vatten

Vi har nu en ”Vatten grupp” bestående av Ingegerd Karlsson tomt 66, Andreas Braxsiö tomt 54 och Kjell Wallin tomt 47. Syftet med denna grupp är att säkra dricksvattenkvalitet och att vi säkrar framtidens vattentillförsel. Arbetsgruppen har haft ett första möte den 30:e Oktober och träffade då en representant för BWT-Vattenteknik. Det var ett givande möte […]

Läs hela artikeln