Författare: Anna

Gallring av träd i Bo Hage

Styrelsen tog beslut i våras att gallra Bo Hages allmänningar ur ett naturvårdsperspektiv, syftet är att efter gallringen får de kvarvarande träden möjlighet att växa, idag finns det många smala höga träd. Den 4:e september togs slutligt beslut för genomförande. Gallringen kommer att påbörjas tidigast i månadsslutet sep/okt 2021. Hänsyn kommer att tas till de […]

Läs mer

Städdag den 9 oktober 2021

Höstens städdag kommer att fokusera på följande: Elda vass Samla ihop röjd sly mot västra stranden Röja vid infarten till Bo Hage Återkommer om indelning av grupper samt samlingsplats men vi träffas 09.30 och avslutar 13.00 Varmt välkomna/Styrelsen

Läs mer

OBS! endast sopor i sopcontainrarna!

På förekommen anledning behöver styrelsen informera om att det INTE är tillåtet att slänga latrinkärl i sopcontainrarna i Bo Hage. När Sörmlandsvatten skulle tömma sopcontainrarna i veckan, upptäcktes det att ett flertal latrinkärl hade tömts i en av dom och chauffören fick latrin över sig. Om ni ska tömma latrinkärl kontakta Sörmlandsvatten!

Läs mer

Torrdasset vid västra badet!

Dasset kommer att vara öppet mellan maj och september och de som använder det sköter även om det. Det finns instruktion på dörrens insida hur det går till, vi testar detta denna period och hoppas att det kommer att fungerar bra. Meningen är att de som använder dasset agerar, när det är dags att byta […]

Läs mer

Avverkning av träd?

Vi planerar att avverka träd i Bo Hage och tänker ta in en firma som gör detta åt oss. Beroende på antal träd som ska avverkas påverkar priset. Ju större volym träd desto lägre kostnad. Detta förutsätter att firman tar hand om virket inklusive löv och grenar. Därför undersöker vi nu vilka tomtägare som är […]

Läs mer

Lite information om vassklippning

Mycket finns att säga om vass men en myt vi kan ta död på är den som säger att om man klipper den tre gånger så dör den. Orsaken till att vassen växer är att det finns gödning i vattnet som främjar tillväxten, tex jordbruk och annan övergödning. Om orsaken till övergödning minskar eller försvinner […]

Läs mer

Arbetsgrupp vatten

Vi har nu en ”Vatten grupp” bestående av Ingegerd Karlsson tomt 66, Andreas Braxsiö tomt 54 och Kjell Wallin tomt 47. Syftet med denna grupp är att säkra dricksvattenkvalitet och att vi säkrar framtidens vattentillförsel. Arbetsgruppen har haft ett första möte den 30:e Oktober och träffade då en representant för BWT-Vattenteknik. Det var ett givande möte […]

Läs mer

Läs om nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679,GDPR, i kraft. Därför vill vi ge er information över de data som vår förening samlar och lagrar om dig. Typ av data vi samlar in Vi samlar endast in de personliga data som du frivilligt förser oss med. De data vi samlar […]

Läs mer