Kategori: Båtbryggor

Bryggruppen måste veta vilka som kommer att sjösätta sina båtar 2020

I år är vattenståndet så pass lågt att alla bryggplatser inte kan nyttjas. Därför kommer arbetsgruppen för båtbryggor att tilldela de hus som planerar att sjösätta sina båtar 2020 någon av de bryggor som går att använda. Om ni planerar sjösatta er båt 2020 ber vi er att meddela oss i kommentarsfältet här nedanför. Det […]

Läs mer

Bryggruppen har haft sitt andra möte och rapporterat till styrelsen

Arbetsgruppen för bryggor har haft sitt andra möte 2020-02-22 och rapporterat till styrelsen 2020-04-04 På mötet diskuterades: Utgrävning och bortforsling av ”massorna” vid västra stranden blir kostsamt och kräver mer långsiktig planering – arbetet kommer att fortsätta i arbetsgruppen. Problematiken med att vi inte kunnat utnyttja våra bryggor, på grund av lågt vatten, är förslaget […]

Läs mer

Bryggruppen har haft sitt första möte

Arbete med att ta in offerter på utgrävning vid östra bryggorna samt förslag på lösning för västra bryggorna pågår. Vi skissar även på förslag på hur vi ska lösa brygg plats inför sommaren 2020 samt vassröjning. Mer information om hur arbetet fortskrider kommer att publiceras här. Anna Boberg/sammankallande Arbetsgruppen består av: Göran Eklind (Hasselvägen 65), […]

Läs mer