Arbetsgrupp för bryggor

Syftet med arbetsgruppen är bland annat: Ta in offerter på utgrävning vid östra bryggorna samt förslag på lösning för västra bryggorna. Vi skissar även på förslag om hur vi ska lösa bryggplats inför sommaren 2020 samt vassröjning. Gruppen kommer även att ta hand om i- och urplockning av badbryggorna.

Mer information om hur arbetet fortskrider kommer att publiceras här. Se länkarna nedan.

Medlemmar

  • Lars-Göran Fransson (Videstigen 38) sammankallande
  • Göran Eklind (Hasselvägen 65),
  • Tommie Blomgren (Videstigen 41),
  • Markus Svensson (Enstigen 60),
  • Nisse Rockström (Ekstigen 11),
  • Marit Wiklund (Hasselvägen 68)
  • Joakim Wihlsson (tomt 29)

Senaste nytt från båtgruppen

Ingen ny information från gruppen sedan årsmötet i september, möte är planerat återkommer med information.