Arbetsgrupp för bryggor

Vid årsmötet den 14 maj 2022 fick arbetsgruppen för bryggor i uppdrag att till årsmötet 2023 ta fram en handlings plan för våra båtbryggor.

Tips och idéer tas tacksamt emot till arbetsgruppen – hör av er till Nisse Rockström 070-6274064 nisse.rockstrom@hotmail.com

  • Lars-Göran Fransson (Videstigen 38) sammankallande
  • Göran Eklind (Hasselvägen 65),
  • Tommie Blomgren (Videstigen 41),
  • Markus Svensson (Enstigen 60),
  • Nisse Rockström (Ekstigen 11),
  • Marit Wiklund (Hasselvägen 68)
  • Joakim Wihlsson (tomt 29)