Trivselregler

Allmänna områden

 • På våra tipp-platser får endast löv och gräs tippas.

Eldning

 • På våren är det vecka 17 som gäller.
 • På hösen är det vecka 40 som gäller.    

Vattenverket

Som fritidsområde i Flens kommun är vi i Bo Hage ensamma
om att få vatten från borrade brunnar. För att
förbättra kapaciteten genomfördes under år 2002 en utbyggnad av
såväl vattenverk som djupborrning av ytterligare två brunnar. Vi
är dock angelägna påpeka att vi verkligen måste hushålla med ett
sådant utmärkt vatten. Därför har hittills 85 % av fastighetsägarna
installerat sommarvattenanläggningar for bevattning, biltvätt etc.
Sommarvattnet kommer förstås från sjön Yngaren.

 • För vattnet råder därför ett permanent bevattningsförbud
  under tiden 1 maj till 30 september. 
  (Under denna tid är sommarvattenanläggningarna i gång.)
 • Vattnets tjänlighet kontrolleras genom laboratorietester ett antal
  gånger per år. Kopia på protokoll om vattnets kvalite finns som regel uppsatt på anslagstavlan. (både den fysiska och den virtuella här på hemsidan).

Rutin vid läckage

Det är oerhört viktigt att ett läckage tätas snarast då ett
läckage kan ödelägga dricksvattentillförseln för hela Bo Hage

 • Om läckage uppstår så måste Du omedelbart anmäla detta
  till någon av kontaktpersonerna. Se under kontakt.
 • Om felet gäller huvudventilen så står föreningen för
  kostnaden av ny ventil men uppgrävningen runt vattenposten
  får Du själv göra i form av eget arbete eller om Du föredrar
  att leja bort själva grävjobbet.
 •  Om ett läckage upptäcks av någon annan än tomtägaren skall
  även det anmälas enligt ovan.
  Styrelsens kontaktperson kommer då att söka kontakt med
  tomtägaren och meddela läckaget och samtidigt höra hur och
  när tomtägaren har tänkt sig att åtgärda problemet.
  Om kontaktpersonen ej får kontakt med tomtägaren inom 48
  timmar så kommer grävning att beställas och tomtägaren
  erhåller en faktura på kostnaden på densamma.
 • Dokument om hur du hanterar din huvudkran hittar du här.

Årsavgifter till föreningarna

För att hålla årsavgifterna på en rimlig nivå krävs att vi
tillsammans hjälper till med det vi kan och är bra på. Vi försöker
därför ta vara på den kompetens som medlemmarna besitter. Ett
exempel på detta var arbetet i samband med utbyggnaden av
vattenverket 2002.

Slybekämpningen efter stranden och i våra allmänningar skulle
dra stora kostnader om vi vore tvungna att leja för dylika
arbetsinsatser. Genom våra gemensamma höst och vår röjningar samt
övriga frivilliga insatser sparar vi mycket pengar. Dessutom blir röjningarna mycket bättre utförda eftersom vi drar samman riset och eldar upp detsamma. Allmänningarna blir därmed lättillgängliga och promenadvänliga.

Hastighetsbegränsning

Inom området är hastigheten begränsad till 30 km i timmen.
Om denna begränsning ej efterlevs kommer vi ånyo att införa
farthinder. Den lägre hastigheten innebär ju att våra barn och
barnbarn kan cykla och promenera tryggare på vägarna.
En låg hastighet bidrar också till att vägarna utsätts för mindre
slitage och att dammbildningen blir mindre.

Om du kör mjukt, det vill säga med svag acceleration och mjuk
inbromsning så kanske håligheterna (potthålen ) minskar på våra
”huvudvägar”