Vattenverket

Vattenverket är föreningens egna och har avancerad vattenrening för att kunna leverera ett högkvalitativt vatten till samtliga hushåll i föreningen. Detta kräver ett kontinuerligt underhåll och skötsel det görs huvudsakligen av Kjell Andersson och Leif Paulsson.

För närvarande utreder vi vilka möjlighet vi har att ytterligare säkra vårt framtida vattenbehov.

Styrelsen har i uppdrag från årsstämman att ta fram förslag på kort- och långsiktig lösning för vattenverket till årsstämman 2020

 • Gräva nytt borrhål för ökad vattentillförsel
 • Använda sjövatten från Yngaren
 • Fortsätta som idag men med utökat underhåll samt vid behov fylla på vattentankarna

Senaste nytt

 • Vi behöver hjälpas åt att hushålla med vårt dricksvatten!

  Grundvatten nivåerna är under de normala i länets grundvattenmagasin så också i Bohage.

  Därför är det viktigt att vi hushållar med vår dricksvatten och tänker på varje droppe vatten när vi vrider på kranen för att vattnet ska räcka hela sommaren.

  Speciellt en sommar som denna när flera kommer semestra i Sverige.

  Tänkt på att:

  • använda sjövatten för plaskdamm, bevattning och annat
  • om ni behöver extra vatten (mer en en kubik 1m3) vid ett tillfälle, går det bra att låna föreningens ”tank” och hämta/köpa vatten ur en vattenkiosk (finns bla i Flen) kontakta någon ur Styrelsen för mer information.
  • en vattendunk med tapp kran är en bra investering, vatten finns att hämta hos de flesta bensinstationer

 • Beslut gällande vattentillgången

  Vattentillgång har diskuterat tre olika alternativ enligt nedan:

  1. Borra ny vattenhål i ängskanten i höjd med pumphus
  2. Göra dricksvatten av sjövattnet
  3. Ha is i magen, dvs köpa färsk vatten vid behov

  Styrelsen förordar alternativ tre.

 • Tidigare vattenläcka

  Den vattenläcka som har funnits sen november är nu identifierad och åtgärdad.


Hantering av huvudkran vid tomtgräns

 • Stäng alltid av vattnet då ni åker bort en längre tid
 • Var varsam om vårt vatten
 • Vid problem med vattenförsörjningen kontakta ALLTID vattenverksansvarig innan arbete påbörjas!