Vattenverket

Vattenverket är föreningens egna och har avancerad vattenrening för att kunna leverera ett högkvalitativt vatten till samtliga hushåll i föreningen. Detta kräver ett kontinuerligt underhåll och skötsel det görs huvudsakligen av Kjell Andersson.

Kontinuerligt utreder vi olika möjlighet för att säkra vårt framtida vattenbehov.

Senaste nytt


    Hantering av huvudkran vid tomtgräns

    • Stäng alltid av vattnet då ni åker bort en längre tid
    • Var varsam om vårt vatten
    • Vid problem med vattenförsörjningen kontakta ALLTID vattenverksansvarig innan arbete påbörjas!