Styrelsen

Kjell Wallin

Ordförande

Videstigen 47
kjell.wallin@fagerhult.se
070-829 37 59


Marit Wiklund

Sekreterare

Hasselvägen 68
maritwiklund@hotmail.com
073-622 24 09


Anna Boberg

Kassör

Videstigen 45
anna_christine_b@hotmail.com
073-592 4998


Suppleanter

Kjell Andersson (suppleant)
Ansvarig vattenverket – Lärkstigen 30

Andreas Braxsiö (suppleant)
Ansvarig vägar och allmänningar – Alstigen 54

Lars-Göran Fransson (bryggansvarig)
sammankallande i bryggruppen – Videstigen 38