Välkommen till Bo Hage!

Vilken uppslutning det blev på städdagen den 1 maj ! Tack till alla som bidrar till att hålla vårt Bo Hage fint.
Se ny information under nyheter!