Om Bo Hage fritidsområde

Välkommen till Bo Hage, en idyll vid sjön Yngaren

Fritidsområdet är avstyckat från Åkerö säteri, som ligger på en ö i Yngaren mitt emot Bo Hage. Utbyggnaden av Bo Hage skedde i två etapper.

Den första etappen tillkom 1966-1967 och omfattade tomterna 2 – 37, 1968 tillkom tomterna 38 till 72 med tillhörande vägar. Till området hör också en fastighet med beteckningen 4:2. Denna fastighet fanns innan exploateringen av de övriga tomterna.

Om Föreningen:

I föreningen finns:

– 72 tomter

– allmänningar

– vattenverk

– Två badplatser med badbryggor

– omklädningshytter

– strandpromenad

 • båtbryggor

För skötseln av Bo Hage fritidsområde finns en förening (Bo Hage Vägsamfällighet) som sköter vägar, gemensamma anläggningar och allmänningar.

Området Bo Hage har beteckningen Bettna-Ökna 7: 1. Styrelsen administrerar föreningen.

Bo Hage Fritidsområde erbjuder:

 • Vacker Sörmlandsmiljö
 • Sjön Yngaren för bad- och båtliv samt fiske
 • Rikt växt- och djurliv
 • Stora och välskötta allmänningar
 • Promenadstigar i och runt området

Vi som bor i Bo Hage bör därför verka för:

 • Gemensamhetskänsla
 • God grannsamverkan
 • Trivsam miljö

Vi uppmuntrar till:

 • Frivilliga arbetsinsatser
 • Positiva initiativ och attityder
 • Förslag på hur vi kan göra Bo Hage trivsammare.

Yngaren (inleder Om Bo Hage)

Fritidsområdet Bo Hage ligger i en vik av sjön Yngaren. Yngaren, som är den näst största sjön i Södermanland, har en yta på ca 50 kvadratkilometer, ca 20 km lång, som bredast ca 5 km och ca 20 meter som djupast och medeldjupet är ca 9 meter.

I mitten på 1800-talet genomfördes en sjösänkning med 2 meter. Den gamla strandlinjen syns tydligt vid en promenad utmed sjön.

För att fiska i hela sjön krävs fiskekort dock inte i anslutning till vårt tomtområde. Vattenområdet tillhörande Bo Hage är ca 10 ha. Fiskekort och därmed möjlighet att fiska i hela sjön kan du köpa i Bettna Baren. 

Innan broförbindelse fanns till Åkerö fanns en färjeförbindelse mellan Hässeläng och Åkerö.

Om förening

Gemensamma aktiviteter

En återkommande aktivitet är de gemensamma städdagar som genomförs varje höst och vår i vårt område. Det är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre. Samtidigt blir det mycket arbete gjort som bidrar till trivsel och ett välskött område!