Föreningen

Välkommen till Bo Hage, en idyll vid sjön Yngaren

Bo Hage fritidsområde är avstyckat från Åkerö säteri, som ligger på en ö i Yngaren mitt emot vårt område. Utbyggnaden av Bo Hage skedde i två etapper.

Den första etappen tillkom 1966-1967 och omfattade tomterna 2 – 37, och 1968 tillkom tomterna 38 till 72 med tillhörande vägar. Till området hör också en fastighet med beteckningen 4:2, som är belägen inom områdets västra del Denna fastighet fanns innan exploateringen av de övriga tomterna.

Området består av totalt 72 tomter och väl tilltagna allmänningar. För skötseln av Bo Hage fritidsområde finns en förening (Bo Hage Vägsamfällighetsförening) som sköter våra vägar (hyvling, saltning, grusning och snöplogning) och gemensamma anläggningar framför allt vattenverket, baden, bryggorna samt skötseln av våra allmänningar.

Planområdet Bo Hage har beteckningen Bettna-Ökna 7: 1. Styrelsen administrerar föreningen.

Bo Hage Fritidsområde erbjuder:

 • Vacker Sörmlandsmiljö
 • Sjön Yngaren för bad- och båtliv samt fiske
 • Rikt växt- och djurliv
 • Stora och välskötta allmänningar
 • Promenadstigar i och runt området

Vi som bor i Bo Hage bör därför verka för:

 • Gemensamhetskänsla
 • God grannsamverkan
 • Trivsam miljö

Vi uppmuntrar till:

 • Frivilliga arbetsinsatser
 • Positiva initiativ och attityder
 • Förslag på hur vi kan göra Bo Hage trivsammare.

Yngaren

Fritidsområdet Bo Hage gränsar till en vik av sjön Yngaren. Yngaren, som är den näst största sjön i Södermanland, har en yta på ca 50 kvadratkilometer. Det är endast Båven som är större än Yngaren. Yngaren är ca 20 km lång och som bredast ca 5 km.

I mitten på 1800-talet genomfördes en sjösänkning med 2 meter. Den gamla strandlinjen syns tydligt vid en promenad utmed sjön.

För att fiska i hela sjön krävs fiskekort dock inte i anslutning till vårt tomtområde. Vattenområdet tillhörande Bo Hage är ca 10 ha. Fiskekort och därmed möjlighet att fiska i större delen av sjön kan Du köpa i Bettna Baren. 

Innan broförbindelse fanns till Åkerö fanns en färjeförbindelse mellan Hesseläng och Åkerö.

Gemensamma aktiviteter

En återkommande aktivitet är de gemensamma städdagar som genomförs varje höst och vår i vårt område. Det är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre.