Läs om nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679,GDPR, i kraft. Därför vill vi ge er information över de data som vår förening samlar och lagrar om dig.

Typ av data vi samlar in

Vi samlar endast in de personliga data som du frivilligt förser oss med. De data vi samlar in är namn, adresser (om det är flera) och email-adress. Vi registrerar dessa uppgifter i Excel.

Data och användningsområde

Namn och email-adress används för utskick av information kring föreningens händelser och möten. Informationen är synlig för andra medlemmar på föreningens hemsida.

Grund för lagring av personliga data

När vi lagrar personliga data (namn, adresser, email-adress) gör vi det för att upprätthålla medlemsregister. Idag skickar vi också brev via postverket för kallelse och för medlemsavgifter. Lagring av personliga data Dina personliga data (namn, adresser, email-adress) sparas så länge du är tomtägare i Bo Hage tomt eller vägförening. Om du säljer och flyttar, tar vi bort dina personliga data i samband med att du meddelar oss ditt utträde ur föreningen.

Säkerhet

Vi använder ett internt medlemsregister. Vi sprider dessa data till samtliga medlemmar i föreningen via hemsida med inloggning.

Dina rättigheter

  • Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig.
  • Du har rätt att begära ut en kopia av denna data.
  • Du har också rätt att begära rättning av felaktiga data som lagras om dig.
  • Du har också rätt att begära att din/dina personliga data raderas i samband med utträde från föreningen.

Vid frågor vänligen kontakta Marit Wiklund.